Gezondheidscentrum Leiden
Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden
071 516 255

Podotherapie > Voetencentrum Wender

Voetencentrum Wender

Podotherapeuten behandelen klachten die voortkomen uit afwijkingen van uw voeten en uw looppatroon. Ook behandelen zij huid- en nagelaandoeningen en geven zij preventieve adviezen. De podotherapeuten van Voetencentrum Wender werken vooral in medische centra en ziekenhuizen. Daarnaast zijn alle podotherapeuten van Voetencentrum Wender kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn zij lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Een podotherapeut heeft een vierjarige HBO studie Podotherapie afgerond en kan zich daarnaast verder specialiseren in bijvoorbeeld sport- of diabetespodotherapie. Podotherapie is een beschermde titel en wijkt daarom af van podologie.

Voetencentrum Wender

Oosterkerkstraat 1
2312 SN Leiden

088 454 77 00

info@podotherapeut.nl

U vindt het gezondheidscentrum aan de Oosterkerkstraat 1 in Leiden