Gezondheidscentrum Leiden
Oosterkerkstraat 1, 2312 SN Leiden
071 516 255

Fysiotherapie > SMC Rijnland Fysiotherapeuten

SMC Rijnland Fysiotherapeuten

SMC Rijnland is een orthopedisch fysiotherapeutisch centrum. Op innovatieve wijze zijn we actief op een breed terrein binnen de eerstelijns fysiotherapie. Aan een grote en diverse groep cliënten geven we individuele fysiotherapeutische begeleiding.

Binnen het centrum kennen we een groot aantal specialisaties waaronder fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, orthopedische revalidatie (na een knie- of heup- of schouder-operatie), echografie, shockwave, KinesioTaping en dry needling.

SMC Rijnland is gelegen op de eerste verdieping in het gezondheidscentrum Leiden aan de Oosterkerkstraat 1 te Leiden. SMC Rijnland is gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen die klachten hebben aan het bewegingsapparaat en het voorkomen hiervan.

SMC Rijnland staat garant voor het leveren van kwaliteit en optimale persoonlijke begeleiding binnen de fysiotherapie en specialisaties hiervan zoals manuele therapie, sportfysiotherapie en orthopedische revalidatie. Binnen ons centrum staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt
wordt gekeken naar de beste behandeling en begeleiding van zijn klachtenbeeld, eventueel in samenwerking met collega therapeuten, de huisarts of specialist.

SMC Rijnland is aangesloten bij het centraal kwaliteitsregister (CKR) en het overkoepelend orgaan van fysiotherapeuten (KNGF), manuele therapie (NVMT) en sportfysiotherapie (NVFS).

SMC Rijnland Fysiotherapeuten

Oosterkerkstraat 1, 1e etage
2312 SN Leiden

071 341 1312

info@smc-rijnland.nl

U vindt het gezondheidscentrum aan de Oosterkerkstraat 1 in Leiden